Người Tanzanian không có khái niệm kết hôn khác giới. Phụ nữ ở đây kết hôn với nhau để đánh…
Đăng tại mục Khám phá thế giới