Theo một nghiên cứu mới, bệnh nhân loãng xương dùng thuốc bisphosphonate có nguy cơ gãy xương cao. Các nhà…
Đăng tại mục Người cao tuổi
Nghiên cứu mới cho thấy những loại thuốc dùng để củng cố xương trên thực tế có thể mang đến…
Đăng tại mục Kiến thức đời sống