Chuột có thể là loài gặm nhấm gây nên nhiều dịch bệnh nguy hiểm cho người ở nhiều nơi. Gần…
Đăng tại mục Thông tin y học